0977.164.538

Zalo ZNS là gì? Dịch vụ zalo Notification Service

Zalo ZNS là gì? (Zalo Notification Service) là dịch vụ tin nhắn tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo. Giúp Doanh nghiệp tăng cường khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng. Đây là mạng xã hội được người dùng sử dụng để giao tiếp nhắn... Xem Tiếp »...