0977.164.538

Cập nhật mới nhất của facebook dành cho chạy Ads

Cập nhật mới nhất của facebook dành cho nhà quảng cáo vào ngày 19/08/2019. Facebook đã thông báo rằng hướng đi của facebook sẽ tập trung xây dựng nền tảng thiên về riêng tư. Với thiết kế này giao diện facebook sẽ đơn giản hơn, nhanh hơn. Thiên về cộng... Xem Tiếp »...