0977.164.538

Update Ninja Care version 11.5

Phân mêm Ninja Update Ninja Care version 11.5 thêm các tính năng dưới đây:
  • Thêm tương tác tài khoản băng chrome profile : Ở phiên bản mới này các bạn có thể tương tác trên chính chrome profile đã tạo cho từng account. Giúp tài khoản chât trên profile đó luôn sau này đi share cũng ít bị checkpoint và spam hơn.
tuongtacninjacare Update Ninja Care version 11.5
  • Thêm tính năng kiểm tra nick đã tạo profile hay chưa, chưa tạo thì chỉ cân login trình duyệt chrome phân mêm tự động tạo profile cho nick.
Update Ninja Care version 11.5

Thêm bình luận